Üdvözöljük

Kedves közönségünk, kedves művésztársak, barátaim!

A tíz esztendős Kodály Központ lelke a 210 éves Pannon Filharmonikusok. Az inspiráció otthonában élni megtiszteltetés és kihívás is egyben. Öröm és feladat, kiteljesedés és megmérettetés minden nap. Ez az év személyes találkozásokra nem ad lehetőséget, de szeretnénk, ha együtt ünnepelhetnénk a tízéves és a többmintkétszázéves’ születésnapunkat legalább az online térben. Összegyűjtöttük legkedvesebb emlékeinket, fellépéseinket, legjobb közös pillanatainkat, amelyeket itt, ebben a házban együtt éltünk meg. Fotók, filmek és írások egy modern emlékkönyv elemei, de az általuk felidézett pillanatok lehetnek ugyanolyan fontosak számunkra, mint egykor nagymamáink könyvecskéiben a kézzel írt üzenetek. Fogadják, fogadjátok szeretettel, és egyben arra buzdítunk mindenkit, hogy szerkesszük együtt közös emlékeinket! Írjatok bármely nyelven, küldjetek fotót, videót, amely a Kodály Központhoz és a Pannon Filharmonikusokhoz köt benneteket! Gazdagítsuk együtt tovább gondolatokkal, fényképekkel a múltunkat, mert ennek talaján épülhet sikeres, új közös jövő! Természetesen mindig együtt a közönséggel, a művészekkel és alkotókkal. Mert így lesz a Kodály Központ az inspiráció otthona, ahova mindig jó hazatérni és feltöltekezni a zenekarral, aki szeretettel fogad minden vendéget, és hazatérőt.

Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója

Welcome

Dear Audience, dear fellow musicians and friends,

The soul behind the 10-year old Kodály Centre is the 210-year-old Pannon Philharmonic Orchestra. Residing in the home of inspiration is simultaneously an honour and a challenge. Every day, it is a joy and a job, fulfilment and competition at the same time. This year does not allow us to meet in person, but we would love to celebrate our 10th and over 200th birthdays with you at least online. We have collected our dearest memories, productions, most cherished moments experienced in this house. Photographs, films and writings are elements of a modern scrapbook, but the moments they evoke may be just as dear and important to us as the handwritten messages penned in the scrapbooks of our grannies. Please, welcome our memories, and do share yours with us too! Write to us in whatever language you please, do send photos, videos that connect you with the Kodály Centre and the Pannon Philharmonic! Let us enrich our past with further memories and photos, as only such a past can form the foundation for a strong and new joint future with an audience, artists and musicians. This is how the Kodály Centre will turn into the home of inspiration where you are always happy to retreat and recharge your batteries with an orchestra that welcomes everyone who visits as a guest or as one of our own.

Zsolt Horváth, Director of the Pannon Philharmonic

 • „Mindig törekedtünk rá, hogy ne közönségünk legyen, hanem közösséget építsünk. A modern nyugati civilizáció elképzelhetetlen a kulturális élet közösségteremtő ereje, az értékek mentén kovácsolódott közösségek nélkül, ezért a zene igenis alapszükséglet. Ennek nemzetközi színvonalú színtere a Kodály Központ.”

  “We have always worked hard to build community instead of simply acquiring an audience. Modern Western civilisation is unthinkable without the powerful community spirit created by culture and the communities forged through and based upon values. Music is, therefore, a fundamental need, and the Kodály Centre provides a state-of-the-art home for it.”

  Horváth Zsolt <span class="elvlaszto_menu">/</span><span class="kulfodi_menu">Zsolt Horváth</span>
  Horváth Zsolt /Zsolt Horváth
  a Pannon Filharmonikusok igazgatója /Director of the Pannon Philharmonicr
 • „Úgy érzem, soha nem tévesztettük el a végső célt: a zenélésünkkel extatikus élményt nyújtani a közönségünknek”

  “I am convinced that we never missed our ultimate goal: to give our audience an ecstatic experience.”

  Bogányi Tibor <span class="elvlaszto_menu">/</span><span class="kulfodi_menu">Tibor Bogányi</span>
  Bogányi Tibor /Tibor Bogányi
  vezető karmester /chief conductor
  -
 • „Nemzetközi múlttal rendelkezem: éltem külföldön, sokat utaztam a világban, és rengeteg hangversenytermet volt szerencsém megismerni. A Kodály Központ a legeslegjobbak között van, a lista legtetején álló kevés hangversenyterem egyike. Egy bámulatos koncertteremről beszélünk. Az általam valaha látott öt legjobb között említeném. Egy gyémántot, egy ékkövet, egy hihetetlen bázist tudhatnak magukénak! Sokszor érzem azt, hogy az emberek nincsenek tudatában ennek az ajándéknak az értékével. A Kodály Központ missziója nem csak ide, Pécs vonzáskörzetébe vagy Dél-Magyarországra szól, hanem nemzetközi szinten is kulturális csomóponttá kellene válnia.”

  "I have an international background, as I have lived abroad, I have travelled a lot, and I've seen many, many concert halls.  This concert hall is among the very, very best, the few on the top of the list. It's an incredible hall. It is among the five best halls I've seen in my life. It is a diamond,  a bijoux, an incredible basis that you have here. As with the presents one gets, very often I have the feeling that one doesn't really know the value of a present. The Kodály Centre is not only meant to be here, in the region of Pécs or in the south of Hungary, but it's also meant to be an international hotspot for culture."

  Varga Gilbert <span class="elvlaszto_menu">/</span><span class="kulfodi_menu">Gilbert Varga</span>
  Varga Gilbert /Gilbert Varga
  vezető karmester /chief conductor
  -
 • „A művészet, a kultúra, a vallási élet reflektál a minket körbevevő világra. Mi, mint zenekar, szavak nélkül, a zene által, hangversenyeinken juttathatjuk el üzeneteinket az emberi szívekhez, minden előadásunk reflektál valahogyan társadalmi folyamatokra. Őriznünk kell a kulturális életünk alapjait minden helyzetben.”

  “Art, culture and religion always reflect the world that surrounds us. We, as an orchestra, can convey our message to people's hearts through our concerts without words. All our performances reflect on social processes in one way or another. We need to safeguard the cultural foundations in all circumstances.” 

  Vass András <span class="elvlaszto_menu">/</span><span class="kulfodi_menu">András Vass</span>
  Vass András /András Vass
  állandó karmester /permanent conductor
  -
 • „„… a tér játszik nagyon nagy szerepet, a tér akusztikája, ahogyan a hang eljut egy teremakusztikán keresztül a hallgatóhoz, megszépül, utánhangzása, echo-ja van. Igazán fontos, hogy milyen ennek a minősége, itt két fontos dologról van szó. Egyszer maga a zenekar, a Pannon Filharmonikusok és a Kodály Központ koncertterme, amely egész fantasztikus minőségű. Ez a zenekar ebben a teremben gyönyörűen szól…. Miután én nagyon sok teremben vezényeltem a nagyvilágban, össze tudom hasonlítani, ez tényleg a világ egyik legjobb akusztikájú terme. Nem az egyetlen, nem az első, de az egyik legjobb.”

  ““…space plays a pivotal role, how can the acoustics of a space transmit this immediate sound - originally full of various noises - to the audience in a pure and beautiful form through the acoustics of the hall? Thanks to acoustics, it acquires an echo. It is what we are used to in grand concert halls as well, but the question is the quality. There are two important things here: first, the orchestra, the Pannon Philharmonic itself, and then the concert hall of the Kodály Centre, which is absolutely fantastic. This orchestra certainly makes a splendid sound in this hall... As I have indeed conducted in a great number of halls all over the world, I can really tell that it is one of the concert halls with the best acoustics in the world. Not the only one, not the first one but certainly one of the best. ”

  Eötvös Péter<span class="elvlaszto_menu">/</span><span class="kulfodi_menu">Péter Eötvös</span>
  Eötvös Péter/Péter Eötvös
  zeneszerző, karmester, zenepedagógus/Composer, conductor and professor
 • Egy biztos pont volt a tervezésben, a legfontosabb lelke az épületnek, a koncertterem. Sokszor elolvasva a pályázati kiírást, arra jöttünk rá, hogy akkor tudjuk teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyek megfogalmazódtak abban, hogy ha ezeket a koncertterem köré gyűjtjük valahogyan. Több hónapos munka után kiderült, hogy ahogyan ez gyűrűként elkezdi körbefogni a hangversenytermet, egyre inkább hasonlít Valamire és hogy ez a Valami tulajdonképpen egy csigavonal… Ahogyan ezt felismertük, hatalmas boldogság töltött el minket, mert olyan összefüggéseket véltünk felfedezni a csigavonal, a csiga, a Fibonnacci-számsor, a Fibonnacci-számsor és a zene összefüggéseiben, hogy egyszerűen azt éreztük, rátaláltunk valamire, függetlenül kicsit a helyszíntől. Tulajdonképpen ez egy rátalálás volt, egy olyan felismerés, ami nem eleve elrendeltetett, hanem magától hozta a vonalak és a rajz hozta ki ezt a nagyszerű megoldást.”

  “There was one solid foundation in the design process we could build on - the actual soul, the central point of this building is the concert hall. Having read the project description over and over again, we realised that we could meet the requirements laid down in the call only by collecting and putting them around the idea of a concert hall. After several months of work, it dawned on us that as the concert hall was surrounded with a ring of other elements, it reminded us of something. This something is a spiral, in the shape of a snail... After this realisation, we were overcome with immense joy, because we came to see connections between the spiral, the snail, the Fibonacci Sequence, between music and the Fibonacci Sequence. We felt we had found something, independently of the site. Actually, it was a real discovery, a realisation that wasn't pre-ordained but was created by the lines and the drawings we'd made.”

  Keller Ferenc <span class="elvlaszto_menu">/</span><span class="kulfodi_menu">Ferenc Keller</span>
  Keller Ferenc /Ferenc Keller
  a Kodály Központ vezető építésze /Chief Arthitect of Kodály Centre

Kövessen minket! / Follow Us!